Höstmöte 2021 den 10 november

By Gunnar tbk

Dags för Trälhavets Båtklubbs höstmöte som är beslutande av kommande års budget och verksamhetsplan. Vi avser att genomföra mötet både digitalt via Teams och att erbjuda möjlighet att delta på plats. Röstning kommer att ske genom tyst acklamation, vilket innebär att mötesordförande tydligt kommer att deklarera att det är dags för röstning. Istället för den sedvanliga…

Stölder i vår grannhamn

By Gunnar tbk

Tunahamn meddelar att i deras hamn vid mynningen av Åkers Kanal har det natten till den 30 augusti 2021 stulits en Ribjolle samt 8 växelhus.Skärpt uppsikt anbefalles, tjuvarna är i närområdet.

Alla båtlyft anmäls via hemsidan

By Gunnar tbk

För att medlemmarna ska intyga att de tagit del av och godkänt klubbens miljöregler så gäller utan undantag att alla bokningar för torrsättningar ska ske via klubbens hemsida. Detta gäller ordinarie torrsättningsdagar samt extra lyft av båtar för inspektion, reparation eller tvätt.

Lättnader i restriktionerna angående max antal i klubbhuset.

By Gunnar tbk

Styrelsen har den 16 augusti 2021 fattat beslut om att lätta på restriktionerna över max antal personer samtidigt i klubbhuset.Klubben tillåter nu 50 personer att vistas samtidigt i klubbhuset. Fortsatt gäller det att visa hänsyn och att inte komma in i huset om du känner av sjukdomssymptom som kan härledas till Covid-19.

Generella eldningsförbudet upphört

By Gunnar tbk

Det tidigare meddelade förbudet mot att elda i bastuaggregaten i uthamnarna på grund av extrem eldfara i naturen har upphört.Observera att bastun på Örsholmen fortsatt är avstängd. Detta beroende på ett trasigt bastuaggregat.

Eldningsförbud

By Gunnar tbk

Länsstyrelsen i Stockholm har den 23 juli 2021 infört skärpt eldningsförbud i länet. Det innebär att all form av eldning med fasta bränslen nu är förbjudet. Med fasta bränslen innefattas ved och grillkol inklusive engångsgrillar.Trälhavets Båtklubbs bastu på Örsholmen samt Kålö är därmed avstängda på grund av risken för gnistspridning. Detta förbud gäller tills vidare.Information…