Kranvatten på varvet

Av Gunnar tbk

Kvällstidningarna skriver ”Chockvärme i påsk”Nu ska man inte tro på allt som påstås men TBK har ändå valt att sätta på vattnet till kranarna på varvet från den 26 mars24. Finns det inget vatten i kranen närmast dig beror det på ispropp i vattenledningen.Det sistnämnda löser inte TBK kansli utan måste få hjälp av naturen.

Kallelse till Årsmöte

Av Gunnar tbk

Årsmötet i Trälhavets Båtklubb äger rum onsdagen den 13 mars 2024 klockan 19.00Platsen är klubbhuset på Båthamnsvägen 18 Dagordning1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.2. Godkännande av fullmakter.3. Fastställande av dagordning.4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare.6. Styrelsens verksamhetsberättelse…

Höstmöteshandlingar 29 nov 2023

Av Gunnar tbk

Höstmöteshandlingarna i PDF-format Viktigt att vi får många deltagande medlemmar. Kom på mötet och var med och påverka.29 november 19.00, plats TBK Klubbhus, Båthamnsvägen 18

Kallelse till Höstmöte

Av Gunnar tbk

Trälhavets Båtklubb kallar medlemmarna till höstmöte den 29 november 2023 klockan 19.00. Platsen är klubbhuset på Båthamnsvägen 18. Vid Höstmötet, som skall genomföras under november månad, skall följande ärenden behandlas:

Örsholmens bastu är nu åter igång

Av Gunnar tbk

Glädjande besked till bastuälskande TBK medlemmar. Den nya bastuugnen som beställts som ersättning för den tidigare kaminen som rykte in har levererats av tillverkaren på utsatt tid. Bastuugnen levererades på pall till klubbhuset den 5 september och redan den 6 september 2023 tog Leif Thörnblom och Håkan Kring tag i installationen i bastun på Örsholmen.…

Av Gunnar tbk

Har du en ren båtbotten men har inte XRF-mätt eller på annat sätt skaffat dokumentation på att båten är fri från förbjuden bottenfärg, läs TBT.Möjligheten finns att göra ett eget intygande på heder och samvete via Intygsmall-Ren-batbotten.pdf (batunionen.se) som du sedan skickar in till kansliet. Med ett korrekt fyllt intyg och om du tilldelas en…