Slipfickan stängd

By Gunnar tbk

Med start 28 november 2022, vecka 48 och halva 49 kommer Österåkers kommun att utföra markarbeten runt sjösättningsrampen vid Runöhamn.Området kommer av den anledningen att vara avstängt.Ingen tillgång till rampen under tiden.

Kallelse till Höstmöte 2022

By Gunnar tbk

Medlemmar i Trälhavets Båtklubb kallas till höstmöte 2022. Onsdag 16 november klockan 19.00Plats; Klubbhuset Båthamnsvägen 18. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Godkännande av fullmakter. Fastställande av dagordning. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare. Fastställande av verksamhetsplan och budget…

Varning för stöldliga

By Gunnar tbk

2022-10-07 varnar Trygghetssamordnaren samt Polisen om att en båtrelaterad stöldliga är aktiv i norra Stockholmsområdet.Båtar som ligger kvar i vattnet, utombordare, utrustning och annat som tjuven lätt kan få med sig är extra utsatt. Tidigare erfarenheter är att tjuvar gärna rekognoserar innan själva stölden, så viss uppmärksamhet mot avvikande beteende bland folk som rör sig…

Sommartider på kansliet

By Gunnar tbk

23 juni, dagen innan midsommarafton stänger kansliet klockan 16.00Vi på kansliet vill ha vår sommarledighet och försöker saxa våra semestrar men veckorna 29 och 30 är det helt stängt.Övriga veckodagar jobbar vi men sitter inte alltid på plats på kansliet eftersom mycket av arbetsuppgifterna är ute i verksamheten. e-post till kansliet@tralhavetsbk.se är den säkraste vägen…

Bokning av sjösättning

By Gunnar tbk

Många av medlemmarna på varvet har bokat sjösättning av båten 2022.De mest populära tiderna har redan börja bli fulltecknade. Har du inte bokat ännu så kan det vara så att det är fulltecknat på den tid du själv helst ville ha.

Vattenpåsläpp

By Gunnar tbk

Redan i början på mars kom första frågorna om när vi släpper på vattnet i kranarna på varvet.Det finns inget beslutat datum för detta utan det har med omständigheterna att göra. När går tjälen ur marken och när säger väderprognosen att risken för många minusgrader är så liten att vi vågar riskera frostsprängda vattenkranar. Det…