Höstmöteshandlingar 29 nov 2023

Av Gunnar tbk

Höstmöteshandlingarna i PDF-format Viktigt att vi får många deltagande medlemmar. Kom på mötet och var med och påverka.29 november 19.00, plats TBK Klubbhus, Båthamnsvägen 18

Kallelse till Höstmöte

Av Gunnar tbk

Trälhavets Båtklubb kallar medlemmarna till höstmöte den 29 november 2023 klockan 19.00. Platsen är klubbhuset på Båthamnsvägen 18. Vid Höstmötet, som skall genomföras under november månad, skall följande ärenden behandlas:

Örsholmens bastu är nu åter igång

Av Gunnar tbk

Glädjande besked till bastuälskande TBK medlemmar. Den nya bastuugnen som beställts som ersättning för den tidigare kaminen som rykte in har levererats av tillverkaren på utsatt tid. Bastuugnen levererades på pall till klubbhuset den 5 september och redan den 6 september 2023 tog Leif Thörnblom och Håkan Kring tag i installationen i bastun på Örsholmen.…

Av Gunnar tbk

Har du en ren båtbotten men har inte XRF-mätt eller på annat sätt skaffat dokumentation på att båten är fri från förbjuden bottenfärg, läs TBT.Möjligheten finns att göra ett eget intygande på heder och samvete via Intygsmall-Ren-batbotten.pdf (batunionen.se) som du sedan skickar in till kansliet. Med ett korrekt fyllt intyg och om du tilldelas en…

Sista chansen att ta upp båten

Av Gunnar tbk

De ordinarie torrsättningarna avslutas den 29 oktober 2023 och klubben stänger möjligheten till separata båtlyft som kräver att Subliftvagnarna går ner i sjön från och med ingången av vecka 45.Vad är anledningen till det? Svar, varvsektionen behöver vinterkonservera Subliftarna innan det blir minusgrader, främst är det hjullagren som måste fyllas med rent fett för att…

Flyttat datum för höstmötet

Av Gunnar tbk

Det har tidigare gått ut på hemsidan att höstmötet i Trälhavets Båtklubb 2023 skulle genomföras den 15 november. Höstmötet är senarelagt och nytt gällande datum är den 29 november 2023. Platsen är TBK klubbhus på Båthamnsvägen 18. Tid 19.00