Begära utträde ur klubben

Nedan finns ett formulär för att begära utträde ur klubben. Tänk på att medlemskapet räknas per kalenderår, därför behöver du göra årets bevakning och klubbarbete. Om du har din båt kvar hos oss kan du inte begära utträde ur klubben. Båtplats kan inte överlåtas till ny ägare av båten.