Bevakning

I enlighet med Trälhavets Båtklubbs stadgar har klubben bland annat som ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen vari inräknas bevakning av klubbens och medlemmarnas båtar, utrustning och gemensamma anläggningar. Syftet med bevakningsordningen är att ange de regler som erfordras för att genomföra en bevakningsverksamhet som avhåller från stöld och andra tillgrepp.