Onsdagssegling på Trälhavet

På onsdagskvällar under vår och höst fylls Trälhavet av kappseglande båtar på  de populära onsdagsseglingarna med TBK. Alla seglare är varmt välkomna att deltaga i seglingarna som passar både nybörjare och erfarna besättningar. Även båtar från andra klubbar är välkomna! 

Varje vecka seglar vi en enkel och trevlig kappsegling på en bana runt Trälhavet. Vi startar i grupper med fasta starttider och med lagom antal deltagare i varje grupp. Gruppindelning sker enligt båtens högsta SRS eller SRSs tal. 

Har ni frågor eller behöver hjälp med att ta fram SRS-tal hör av er till kappseglingssektionen som hjälper vi er. Vi ses på Trälhavet!

Datum för Vårcupen 

8 maj startar onsdagsseglingarna med en ”tune-up” (ingår inte i Vårcupen)

Vårcup: 15 maj, 22 maj, 29 maj, 5 juni, 12 juni och 19 juni

Datum för Höstcupen

Vilket SRS tal används för att bestämma startgrupp?

  • För registrering och rapportering använder vi appen Klubbsegling
  • Ladda ner appen och skapa ett konto och registrera din båt med angivet mätbrevsnummer eller tabellmätbrev.  
  • Registrera dig på aktuell onsdgassegling i appen och då visas starttid i appen baserat på ditt SRS eller SRSs tal med undanvinssegel. 
  • Under seglingen kan du sedan bestämma om du vill segla med  undanvindssegel eller inte. Vid rapportering av målgångstid anger du om undanvindssegel har använts eller inte.

Banor

Vi seglar två olika banor (enligt skisser nedan) och dessa seglas antingen medsols eller motsols beroende på vindförhållanden. Banorna väljs så att vi får en så omväxlande bana som möjligt.  

Vilken bana som seglas meddelas på Facebook TBK Kappseglare. Aktuell bana och övrig information publiceras varje onsdag senast kl 16:00. Om någon har problem att ta del av informationen på Facebook så fråga en medtävlare (eller ring Joakim på 070-793 11 39).

 

Banbeskrivning

 

Det är fritt val att passera norr eller syd Moholmen.

OBS! Vid Rönnholmen är det grundare än vad som anges i sjökortet. Håll ut 20 m utanför 3 m kurvan

Start/mål

Enslinje mellan trädet i centrum av vändplanen vid Solbrännan och utlagd VIT boj ca 300m ut i riktning mot Svinninge.

Bana 1 – medsols

Start Solbrännan – Norr grön prick väst Oranjeholmen- medsols runt Rönnholmen – Mål Solbrännan

Bana 1 – motsols

Start Solbrännan – motsols runt Rönnholmen – Norr grön prick väst Oranjeholmen – Mål Solbrännan

Bana 2 – medsols

Start Solbrännan – norr ”röd TBK boj” – medsols runt Rönnholmen – Mål Solbrännan

Bana 2 – motsols

Start Solbrännan – motsols runt Rönnholmen – norr ”Röd TBK boj” – Mål Solbrännan

 
Skiss bana 1

Skiss bana 2

Starttider

Start sker i grupper med fast starttid enligt tabell nedan. Vid registrering i appen Klubbsegling ser du tilldelad startgrupp och starttid. Alla båtar startar enligt sitt högsta SRS-tal för ”full crew” eller ”shorthanded”, dvs med undavindsegel (detta gäller även om du planerar att segla utan undanvindsegel).  
 

Resultat

Efter målgång rapporterar varje båt sin målgångstid och om undanvindsegel har använts eller ej i appen Klubbsegling. Resultatet beräknas direkt vid rapporteringen i appen. Resultat publiceras senare på Facebook ”TBK kappseglare” på onsdagskvällen vid 22 tiden.

Vår och höstcup

Vi sammanställer seglingarna i en vårcup och en höstcup. 

Poängberäkning enligt följande: 

– Summan av platssiffror där lägst vinner

– Ej deltagit = antal båtar +2

– Startat men ej gått i mål= antal båtar +1 

– 6 seglingar räknas där den sämsta får räknas bort

Den lyckliga vinnarbåten kommer att föräras en unik flagga som kan pryda båten och sprida respekt.