Välkommen att hänga med på våra populära onsdagsseglingar under våren och hösten. Bästa sättet att träna inför kommande kappseglingar och få ut det mesta av seglingssäsongen! Har ni aldrig kappseglat innan är det ett perfekt tillfälle för att prova på och komma igång med kappseglingen. Även båtar utanför Trälhavets båtklubb är mycket välkomna.     

Varje onsdagskväll seglar vi en enkel och trevlig segling runt Trälhavet. Vi kör startgrupper med lagom antal deltagare i varje grupp med fasta starttider, se starttider nedan. Man kan givetvis välja att segla med full besättning eller shorthanded samt även välja att segla med eller utan undanvindssegel. Val av segelsättning (med/utan undanvindsegel) och typ av besättning (full besättning/shorthanded) ger ett SRS tal som i sin tur ger en startid. Segelsättning kan inte ändras ute på banan!

Vi seglar två olika banor (enligt skisser nedan) och dessa seglas antingen medsols eller motsols beroende på vindförhållanden. Banorna väljs så att vi får en så omväxlande bana som möjligt. Vi hänvisar till “TBK Kappseglare” på Facebook för starttider och aktuell bana som publiceras varje onsdag senast kl 16:00. Om någon har problem att ta del av informationen på Facebook så fråga en medtävlare (eller ring Joakim på 070-793 11 39).

Efter målgång meddelar varje båt sin starttid, SRS tal och målgångstid genom en kommentar på Facebook (på inlägget där aktuell bana har publicerats) eller via SMS på 070-793 11 39 och resultat publiceras på Facebook “TBK kappseglare” senare på onsdagskvällen.

Onsdagsseglingarna kommer under sensommaren/hösten 2021 att genomföras XX

Vi sammanställer seglingarna i en vårcup och en höstcup. Höstcupen startar X augusti och håller på till om med X september. 

Poängberäkning enligt följande:

Summan av platssiffror där lägst vinner

– Ej deltagit = antal båtar +2

– Startat men ej gått imål= antal båtar +1    

– 6 seglingar räknas där den sämsta får räknas bort

Den lyckliga vinnarbåten kommer att föräras en unik flagga som kan pryda båten och sprida respekt.

Har ni frågor eller behöver hjälp med SRS eller liknande så hör av er till nån av oss i kappseglingssektionen. Vi ses på havet!

Banbeskrivning:

Det är fritt val att passera norr eller syd Moholmen.

OBS! Vid Rönnholmen är det grundare än vad som anges i sjökortet. Håll ut 20 m utanför 3 m kurvan

Start/mål

Enslinje mellan trädet i centrum av vändplanen vid Solbrännan och utlagd vit boj ca 300m ut i riktning mot Svinninge.

Bana 1 – medsols

Start Solbrännan – Norr grön prick väst Oranjeholmen- medsols runt Rönnholmen – Mål Solbrännan

Bana 1 – motsols

Start Solbrännan – motsols runt Rönnholmen – Norr grön prick väst Oranjeholmen – Mål Solbrännan

Bana 2 – medsols

Start Solbrännan – norr ”Fiskebåten” – medsols runt Rönnholmen – Mål Solbrännan

Bana 2 – motsols

Start Solbrännan – motsols runt Rönnholmen – norr ”Fiskebåten – Mål Solbrännan

Starttider:

SKISS BANA 1

SKISS BANA 2