Medlemsärenden administreras av klubbens kansli. Se tider och kontaktinfo här.
Medlemsansökan, ansökan om båtplats eller varvsplats samt anmälan om byte av båt görs via hemsidan eller skriftligt på blankett.
Bevakningspass tilldelas och planeras helt av bevakningssektionen. Se vidare bevakning.