Generellt för samtliga kurser

Anmälan görs via TBK hemsida/utbildning
Minst 6 deltagare krävs för att kursen ska genomföras.

Medlemmar har förtur till platserna, om det är plats kvar tre veckor innan kursstart finns möjlighet även för ickemedlemmar till ett något högre pris.
Plats: TBK klubbhus
Tid: 18.30 – 21.00
Vid frågor, maila utbildning@tralhavetsbk.se

VÅRENS PLANERADE KURSER

 

Förarintyg

Kursen ger de grundläggande navigations och sjösäkerhetskunskaper ingen klarar sig utan om man ska vistas i skärgården. Efter genomgången kurs genomförs en examination. Utöver detta erbjuds ett praktikpass till sjöss.

 

Förarintyg: Ungdomskurs – start 11 februari 2021

Fulltecknad, men anmäl dig gärna så placerar vi dig i kö.

Ungdomar i åldern mellan 13-18 år är välkomna att anmäla sig.

Kursledare: Johan Tullberg och Nina Ohlin

Veckodag: Torsdagar
Kurstillfällen: 10 gånger + praktik och examination (uppehåll under skolornas lov)
Förkunskaper: inga

Pris: 800 kr inkl praktikpass men exklusive kursmaterial
Examination: 625 kr + 65 kr för Intygsbok

 

Förarintyg: Vuxenkurs – start 9 februari 2021

Fulltecknad, men anmäl dig gärna så placerar vi dig i kö.

Välkommen att anmäla dig till vuxenkurs under våren 2021

Kursledare: Jessica Ramström och Dag Bäckström

Veckodag: Tisdagar
Kurstillfällen: 10 gånger + praktik och examination (uppehåll under skolornas lov)
Förkunskaper: inga
Minimiålder: 18 år

Pris: 1 250 kr. exklusive kursmaterial 
Praktikpass: 200 kr 
Examination: 625 kr + 65 kr för Intygsbok

 

Praktisk Båthantering för tjejer

Tyvärr fortsätter restriktionerna på grund av Covid-19 och detta innebär att tjejkursen i praktisk båthantering ställs in våren 2021.

 

HÖSTENS PLANERADE KURSER

 

Kustskepparintygstart 16 september

Lär dig hur man navigerar i mörker och på öppet vatten utan tidvatten, alltså främst i Östersjön, Västkusten och Medelhavet! Dagens moderna sjökortsplottrar gör det lätt att ta sig fram under svåra förhållanden men det räcker inte! Som skeppare måste man själv kunna komma fram till den information elektroniken så snyggt presenterar på en skärm om tekniken av någon anledning inte fungerar.

Utöver detta har vi ett praktikpass i mörker där vi får träna på fyrnavigering mm.

Examen ger också behörighet att föra fritidsskepp dvs fartyg längre än 12 meter och bredare än 4 meter.

Lägsta ålder för examination är att man fyller 15 år under året.

Förkunskaper: Förarintyg sedan minst en månad. Intyg om praktik krävs för examination.

Kursledare: Leif Thedvall

Veckodag: torsdagar

Utbildningstillfällen: 10 + praktik och examination

Medlemspris: 1 250 kr exklusive kursmaterial (800 kr för juniormedlemmar)

Praktikpass 200 kr

Examination 625 kr

SRC-VHF- Start november

Denna SRC/VHF-kurs kommer, efter examination, att leda fram till behörighet att använda VHF-radio med DSC

Veckodag: Tisdagar 18:30-21

Kurstillfällen: 2 gånger + praktik och examination

Pris: 400 kr exklusive kursmaterial

Examination 650 kr plus ev 65 kr för intygsbok

Fartygsbefäl klass VIII

Till hösten 2021 blir det ingen kurs i Fartygsbefäl klass VIII. Beklagar den missvisande informationen i Kanalen

 

VÅREN 2022

 

Radar – Start i slutet av mars 2022

För att kunna radarnavigera i trånga farvatten, angöra en kust och för att säkert ta dig hem i dimma krävs särskilda kunskaper och övning.

Vi behandlar radarns principer, handhavande, inställning och tolkning av radarbilden, metoder för radarnavigering, färdpanering och antikollision och genomför en praktisk övning, som också är en del i examinationen. En kurs för dig som redan har radar eller funderar på att skaffa. Radarn “ser” din omgivning, navigatorn anger din position. Förkunskaper motsvarande minst Förarintyg krävs.

Minimiålder 15 år rekommenderas

Kursledare: Leif Thedvall

Veckodag: tisdag

Kurstillfällen: 4 gånger + praktik och examination (uppehåll under påsklovet)

Pris 1100 kr inkl praktik men exklusive kursmaterial, examination 500 kr plus ev 65 kr för intygsbok