Generellt för samtliga kurser

Anmälan görs via TBK hemsida/utbildning
Minst 6 deltagare krävs för att kursen ska genomföras.

Medlemmar har förtur till platserna, om det är plats kvar tre veckor innan kursstart finns möjlighet även för ickemedlemmar till ett något högre pris.
Plats: TBK klubbhus
Tid: 18.30 – 21.00, normalt har vi uppehåll på kurserna när skolorna har lov.

Vid frågor, maila utbildning@tralhavetsbk.se

 

VÅREN 2023

Förarintyg

Kursen ger de grundläggande navigations- och sjösäkerhetskunskaper ingen klarar sig utan om man ska vistas i skärgården. Efter genomgången kurs genomförs en examination. Utöver detta ingår ett praktikpass till sjöss.

Utbildningstillfällen: 10 + praktik och examination.

 

Förarintyg – ungdom

Ungdomar i åldern mellan 13-18 år är välkomna att anmäla sig.

Start: 16 februari

Veckodag: torsdagar

Utbildningstillfällen: 10 gånger med uppehåll under skolornas lov.

Pris: 800 kr inkl praktikpass men exkl kursmaterial, examination 450 kr

 

Förarintyg – vuxen INSTÄLLD

Välkommen att anmäla dig till vuxenkursen med start våren 2023

Minimiålder: 18 år

Start: INSTÄLLD

Veckodag: tisdagar

Utbildningstillfällen: 10 gånger med uppehåll under skolornas lov

Pris: 1 250 kr exkl kursmaterial, praktikpass 200 kr, examination 450 kr

 

Radar – Start 23 mars INSTÄLLD

För att kunna radarnavigera i trånga farvatten, angöra en kust och för att säkert ta dig hem i dimma krävs särskilda kunskaper och övning.

Vi behandlar radarns principer, handhavande, inställning och tolkning av radarbilden, metoder för radarnavigering, färdpanering och antikollision och genomför en praktisk övning, som också är en del i examinationen. En kurs för dig som redan har radar eller funderar på att skaffa. Radarn “ser” din omgivning, navigatorn anger din position. Förkunskaper motsvarande minst Förarintyg krävs.

Minimiålder 15 år rekommenderas

Kursledare: Leif Thedvall och Jennifer Hansson Mild

Veckodag: torsdag

Kurstillfällen: 4 gånger + praktik och examination (uppehåll under påsklovet)

Pris 1100 kr inkl praktik men exklusive kursmaterial, examination 500 kr plus ev 65 kr för intygsbok

 

Temakväll vårrustning

Måndag 27/3 kl 19.30-21.00 TBK klubbhus

Temakväll för intresserade som vill byta erfarenheter kring vårrustningen.

Vi går igenom tillvägagångsätt för att göra båten klar inför säsongen, från avteckning till sjösättning och påmastning.

Tvätt, polering, vaxning, bottenmålning, genomgång och provstart av motor, kontroll av säkerhet som gasol, genomföringar och brandskydd, kontroll av löpande rigg och påmastning

Värd för kvällen är Olof Karlsson

Temakvällen är gratis men det är obligatorisk anmälan till: kansliet@tralhavetsbk.se senast 24/3.

 

Temakväll LABC och HLR

Onsdag 5/4 kl 18.30-21.00 TBK klubbhus

Vi har i TBK en relativt hög medelålder, vi har också tyvärr en del olyckor på varvet i samband med vårrustningen.

För att kunna hjälpa till har klubben investerat i hjärtstartare i klubbhuset och även i våra uthamnar. För att DU ska känna dig säkrare på vad du skall göra om din kompis råkar illa ut arrangerar vi den här temakvällen.

Vi kommer att behandla första hjälpen LABC, HLR och användningen av hjärtstartare.

Ledare för kvällen är Elisabeth Bucht-Kring som är sjuksköterska och vårdlärare. Utbildad huvudinstruktör för barn- och vuxen HLR vid Karolinska Institutet.

Temakvällen är gratis men anmäl dig till: kansliet@tralhavetsbk.se senast 3/4 så vi vet hur många bullar vi ska köpa.

 

SRC-VHF – Start 18 april

Denna SRC/VHF-kurs kommer, efter examination, att leda fram till behörighet att använda VHF-radio med DSC

Minimiålder 15 år rekommenderas

Kursledare: Jennifer Hansson Mild och Leif Thedvall

Veckodag: tisdagar 18:30-21

Kurstillfällen: 2 gånger + praktik och examination

Pris: 400 kr exklusive kursmaterial

Examination 650 kr

 

Praktisk båthantering för tjejer – maj

Efter några år av inställda kurser så planerar vi åter ingen för en kurs i praktisk båthantering för tjejer i maj 2023 med en kvinnlig instruktör.  Vi återkommer längre fram med detaljer men vill gärna få intresseanmälningar redan nu. 

 

HÖSTEN 2023

 

Kustskepparintyg – start 21 september

Lär dig hur man navigerar i mörker och på öppet vatten utan tidvatten, alltså främst Vänern, Östersjön, Västkusten och Medelhavet.

Dagens moderna sjökortsplottrar gör det lätt att ta sig fram under svåra siktförhållande men det räcker inte! Som skeppare måste man själv kunna komma fram till den information elektroniken så snyggt presentera på en skärm om tekniken av någon anledning inte fungerar. Utöver detta har vi ett praktikpass i mörker där vi tränar på fyrnavigering mm. Examen ger också behörighet att föra fritidskepp dvs fartyg längre än 12 meter och bredare än 4 meter. Lägsta ålder för examen är att man fyller 15 år under året.

Förkunskaper: Förarintyg. Intyg om praktik krävs för examination.

Kursledare: Jennifer Hansson Mild och Leif Thedvall

Veckodag: torsdagar

Utbildningstillfällen: 10 + praktik och examination

Pris: 1 250 kr exklusive kursmaterial (medlemspris), 800 kr för juniormedlemmar.

Praktikpass 200 kr

Examination 650 kr

 

Utsjöskepparkurs – start 19 september

Navigation i tidvatten och främst färdplanering är inriktningen på den här kursen som leder fram till kunskaper för att få Utsjöskepparintyg.

Kurslitteraturen är på engelska men i övrigt pratar vi svenska.

Förkunskaper: Kustskepparintyg

Kursledare: Paavo Ala

Veckodag: tisdagar

Utbildningstillfällen: 10 + examination

Pris: 1 250 kr exklusive kursmaterial (medlemspris), 800 kr för juniormedlemmar.

Praktikpass 200 kr

Examination 650 kr