Generellt för samtliga kurser

Anmälan görs via TBK hemsida/utbildning
Minst 6 deltagare krävs för att kursen ska genomföras.

Medlemmar har förtur till platserna, om det är plats kvar tre veckor innan kursstart finns möjlighet även för ickemedlemmar till ett något högre pris.
Plats: TBK klubbhus
Tid: 18.30 – 21.00
Vid frågor, maila utbildning@tralhavetsbk.se

 

HÖSTENS PLANERADE KURSER

 

 

Kustskepparintygstart 16 september

Lär dig hur man navigerar i mörker och på öppet vatten utan tidvatten, alltså främst i Östersjön, Västkusten och Medelhavet! Dagens moderna sjökortsplottrar gör det lätt att ta sig fram under svåra förhållanden men det räcker inte! Som skeppare måste man själv kunna komma fram till den information elektroniken så snyggt presenterar på en skärm om tekniken av någon anledning inte fungerar.

Utöver detta har vi ett praktikpass i mörker där vi får träna på fyrnavigering mm.

Examen ger också behörighet att föra fritidsskepp dvs fartyg längre än 12 meter och bredare än 4 meter.

Lägsta ålder för examination är att man fyller 15 år under året.

Förkunskaper: Förarintyg sedan minst en månad. Intyg om praktik krävs för examination.

Kursledare: Leif Thedvall

Veckodag: torsdagar

Utbildningstillfällen: 10 + praktik och examination

Medlemspris: 1 250 kr exklusive kursmaterial (800 kr för juniormedlemmar)

Praktikpass 200 kr

Examination 625 kr

 

SRC-VHF- Start 16 november

Denna SRC/VHF-kurs kommer, efter examination, att leda fram till behörighet att använda VHF-radio med DSC

Minimiålder 15 år rekommenderas

Kursledare: Leif Thedvall

Veckodag: Tisdagar 18:30-21

Kurstillfällen: 2 gånger + praktik och examination

Pris: 400 kr exklusive kursmaterial

Examination 650 kr plus ev 65 kr för intygsbok

 

Fartygsbefäl klass VIII

Till hösten 2021 blir det ingen kurs i Fartygsbefäl klass VIII. Beklagar den missvisande informationen i Kanalen

 

VÅREN 2022

 

Radar – Start prel 24 mars 2022

För att kunna radarnavigera i trånga farvatten, angöra en kust och för att säkert ta dig hem i dimma krävs särskilda kunskaper och övning.

Vi behandlar radarns principer, handhavande, inställning och tolkning av radarbilden, metoder för radarnavigering, färdpanering och antikollision och genomför en praktisk övning, som också är en del i examinationen. En kurs för dig som redan har radar eller funderar på att skaffa. Radarn “ser” din omgivning, navigatorn anger din position. Förkunskaper motsvarande minst Förarintyg krävs.

Minimiålder 15 år rekommenderas

Kursledare: Leif Thedvall

Veckodag: torsdag

Kurstillfällen: 4 gånger + praktik och examination (uppehåll under påsklovet)

Pris 1100 kr inkl praktik men exklusive kursmaterial, examination 500 kr plus ev 65 kr för intygsbok

 

Förarintyg – ungdom

Ungdomar i åldern mellan 13-18 år är välkomna att anmäla sig.

Start: vecka 3

Veckodag: torsdagar

Utbildningstillfällen: 10 gånger med uppehåll under skolornas lov.

Pris: 800 kr inkl praktikpass men exkl kursmaterial, examination 450 kr

 

Förarintyg – vuxen

Välkommen att anmäla dig till vuxenkursen med start våren 2022

Minimiålder: 18 år

Start: vecka 3

Veckodag: tisdagar

Utbildningstillfällen: 10 gånger med uppehåll under skolornas lov

Pris: 1 250 kr exkl kursmaterial, praktikpass 200 kr, examination 450 kr

 

Praktisk båthantering för tjejer

Efter några år av inställda kurser pga Covid-19 så planerar vi äntligen ingen för en kurs i praktisk båthantering för tjejer i maj 2022 med en kvinnlig instruktör. Vi återkommer längre fram med detaljer men vill gärna få intresseanmälningar redan nu.