Lindholmsviken/Kappseglingscenter Sleipnervägen 14, 184 52 Österskär 

Sätterfjärden/Jollecenter Vändvägen 10, 184 52 Österskär