Uppsägning av båtplats eller vinterplats

Varvsplats och/eller hamnplatsen ska sägas upp av medlem som inte har behovet av platsen längre. Byter medlem till en större eller mindre båt som inte platsen lämpar sig för ska platsen återlämnas till TBK för omfördelning.