Vi som driver kappseglingssektionen Cecilia Grönlund, Joakim Bergkvist, Johan Furbäck och Mats Neyman, vårt budskap är enkelt:

1. Skapa bra seglingar med tillhörande aktiviteter!

2. Få fler att vilja prova på kappsegling!

3. Göra TBK och sektionen mer känd innanför och utanför klubben!

För dig som nu vill prova på kappsegling så är Vårracet lördagen 22 maj 2021 ett ypperligt tillfälle. Vi seglar en bana i våra närliggande vatten. Häng med!

Seglingarna skall präglas av ärlig och vänlig segling. För att skapa lugnare starter används företrädesvis så kallad jaktstart vilket också medför att alla båtar kommer i mål mer samlat.

Vi fortsätter även i år med det konceptet att skeppare kan bestämma sitt SRS/segelföring under pågående tävling, tider räknas ändå om efter målgång. Jaktstarten är därmed inte precis, dock ett trevligt sätt att starta på. Varje kappsegling kopplas också till någon social aktivitet för att skapa samhörighet och möjlighet att utbyta erfarenheter.

2020 kommer klubbmästerskap för kölbåtar och flerskrovsbåtar genomföras. Vi vill dock vara tydliga med att du som tillhör annan båtklubb är mer än välkommen att delta. 

Not. Har man anmält sig till en segling och av något skäl inte kommer att starta så skall man så snart som möjligt meddela Kappseglingsledningen. Detta för att ledning och övriga seglare skall ha bättre grepp om vilka som verkligen kommer till start.

Poängberäkning för TBK klubbmästerskap

För TBK medlemmar räknas säsongens segling ihop till ett resultat för KM. I år räknas samtliga kappsegling (för att favorisera de som seglar).

Poäng för varje segling räknas om för endast TBK medlemmar genom lågpoängsystemet med nedan tillägg.

1. Poäng enligt ny placering i TBK resultatet.

2. DNF (startade men gick inte i mål) antal TBK båtar anmälda till kappseglingen +1.

3. DNS (anmäld men kom inte till start) antal TBK båtar anmälda till kappsegling +2.

4. Ej anmäld till en kappsegling, antal TBK båtar anmälda till kappsegling +3.

5. Om placeringen är lika mellan två eller flera båtar så placeras de i ordning efter den sista kappsegling, är det fortfarande lika räknas nästa osv.

Välkommen att delta på 2021 års kappseglingar: 

SRS talen för alla seglare har i år uppdaterats och alla nya SRS tabeller är nu publicerade på http://www.svensksegling.se/forbatagare/SRS/SRStabeller/ 
Har du frågor om just din båt så hör av dig till någon av oss. Viktigt är att alla som har ett SRS mätbrev (eller ett SRSv mätbrev) förnyar det, vi har ingen möjlighet att få fram SRS tal för mätbrevsbåtar. 

Avgiften för Vårracet är 100 kr och övriga race 150 kr.  Anmäl dig här.

Besök gärna Kappseglingssektionens Facebooksida!

Anmälda båtar till kappseglingarna hittar på startlistan under respektive kappsegling.

Resultat för 2020

Resultat för KM 2020 (Endast TBK-båtar)

Resultat för 2019

Resultat för KM 2019 (endast TBK-båtar)  

Resultat för 2018

Resultat för KM 2018 (endast TBK-båtar)  

Resultat för 2017

Resultat för KM 2017 (endast TBK-båtar)  

Resultat för 2016

Resultat för KM 2016 (endast TBK-båtar) 

Resultat för 2015

Resultat för KM 2015 (endast TBK-båtar)

Resultat för 2014

Resultat för KM 2014 (endast TBK-båtar)

Kappseglingssektionen

Mats 070-580 83 62, Johan 070-563 50 24, Joakim 070-793 11 39 och Cecilia 070-833 72 92

kappsegling@tralhavetsbk.se