Örsholmen Race går av stapeln på nationaldagen, lördagen den 19 juni 2021, med en varierande bansträckning. Kappseglingen är öppen för alla tävlande med SRS tabell, SRS och SRS-shorthanded mätbrev. Seglingen är en distanskappsegling på ca 16-20 distans med start och mål utanför Örsholmen. Det finns 2 olika banor i banbeskrivningen och val av bana presenteras senast kl 9 på tävlingsdagen. Vid lite vind kommer banan att kortas av.  

På grund av rådande omständigheter kring spridningen av Covid-19 och beslut/rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Svenska seglarförbundet är TBK tvungna att göra vissa justeringar i arrangemanget. 

1. Skepparmöte kommer bara ske digitalt via Facebook ”TBK Kappseglare”, där vi givetvis kommer svara på eventuella frågor.

2. Ingen gemensam aktivitet före tävlingen.

3. Resultat publiceras på TBK hemsida och på Facebook ”TBK Kappseglare”. 

4. Ingen prisutdelning/mingel efter tävlingen, överlämning av priser kommer att ske vid ett senare tillfälle. 

5. Det är en lokal klubbkappsegling men båtar från närliggande klubbar är välkomna. 

Vi vill vara tydliga med att skeppare måste ta del av Svenska seglarförbundets “Corona” information på https://www.svensksegling.se/svenskaseglarforbundet/Infoomcoronasituationen/. Där framgår det vad som förväntas av skeppare för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Skepparen ansvarar för att närkontakt mellan teammedlemmar begränsas och all tävling/träning bör ske med samma teammedlemmar hela tiden. Alla deltagare ansvarar för att följa Folkhälsomyndigheternas råd och riktlinjer. Arrangemanget av Örsholmen Race är förankrat hos Svenska seglarförbundet och Polisen. Vi kan komma att justera tävlingsföreskrifterna om läget förändras eller om SSF riktlinjer förändras. 

Örsholmen Race är en av tävlingarna som ingår i TBKs eget klubbmästarskap. Men vi ser GÄRNA att medlemmar ifrån andra närliggande klubbar anmäler sig. Vi fortsätter i år med konceptet att skeppare kan bestämma sitt SRS/segelföring under pågående tävling, då tider räknas om efter målgång. Jaktstarten är därmed inte precis men ett trevligt sätt att starta på. För detaljerad information se nedanstående länkar.

Beslut om bana presenteras senast kl: 9.00 och starttider senast kl: 10.10 på TBK hemsida under Kappsegling och aktuell segling vidare på  Facebook TBK Kappsegling. Vi frågor, hör av dig till Mats 070-580 83 62 eller Johan 070-563 50 24, Joakim 070-793 11 39 eller Cecilia 070-8337292 så svarar vi gärna på dina frågor 🙂

 Avgiften för Örsholmen Race är 150 kr

 Även båtar utanför Trälhavets båtklubb är mycket välkomna. Väl mött!

Anmäl dig här

Not.
Har man anmält sig till seglingen och av något skäl inte kommer att starta så skall man så snart som möjligt meddela Kappseglingsledningen. Detta för att ledning och övriga seglare skall ha bättre grepp om vilka som verkligen kommer till start.

Dokument:

Startlista (2020-06-05)

Seglingsföreskrifter

Banbeskrivning

Tidigare resultat:

Resultat 2019