Som ett alternativ till att öppna skjutgrinden med nyckel så finns nu möjligheten att med mobiltelefonen ringa ett telefonnummer för automatisk öppning.

Medlem med båt på varvet kan fylla i detta formulär om önskemål finns att få sitt mobilnummer behörigt för öppning.

Det är endast nummer som finns registrerade via detta formulär som kan öppna grinden.