En familjemedlem kan vara en maka/make som bor på samma adress som en redan befintlig huvudmedlem. Medlemskapet kostar 100 kr/år och familjemedlemmen har rätt att deltaga i våra kurser, temakvällar och andra sammankomster. Familjemedlemmen kan dock inte inneha en båtplats i klubben.