Jollecenter, Vändvägen 10, 184 52 Österskär 

Lindholmsviken, Sleipnervägen 14, 184 52 Österskär