Bevakningssektionens bemanning består oförändrat av sex man. Sektionen kommer att vara bemannad dagligen under tiden från årsskiftet fram till och med vecka 48. Härutöver finns veckovis bakjour under hela året.

Ändringarna av rutiner som gjordes till förra året kvarstår i allt väsentligt.

Medlemsbevakningen genomförs med ett uttag av en bevakningsnatt  per medlem med båt vid klubbens varv och/eller bryggor. Medverkan omfattas av arbetsplikten. Under perioden planeras ett uttag av ca 800 mandagar.

Bevakningen genomförs från månaden före sjösättningarnas början till månaden efter upptagningarnas slut med hjälp av medlemsbevakning .