Våra uthamnar är framförallt till för oss medlemmar och våra familjer. Klubbens medlemmar lägger ner mycket tid och massa resurser för att det skall vara väl fungerande och trevligt mål för helg och semester.

Här ifrån hittar du till:

Hamnavgift i uthamnarna

Boka stugorna i uthamnarna