Varje vecka har någon ur bevakningssektionen jour. Den som har jouren ansvarar för att ta hand om meddelanden som rör bevakning, ansvarar för bevakningsutskick samt är ansvarig vid bevakningspassens början. Det är till jourhavande du kan vända dig om du har något problem med din vakttjänst som du inte själv kan lösa. Du når jourhavande på följande sätt:

–  telefon: 070-554 77 16

–  e-post:   bevakning@tralhavetsbk.se