Varvsplats och sjösättningar

Trälhavets Båtklubb äger cirka 53000 kvm mark vid anslutning till klubbhuset på Båthamnsvägen. Markytan används för båtupplag, i dagligt tal kallar vi området för ”Varvet”.

Varvet är till för båtklubbens medlemmar som har ansökt om en varvsplats, tilldelats plats och betalat för platsen. Endast den båt som medlemmen har registrerad i klubben får ställas upp på varvet.
Varvet är inte till för uppställning av bilar, husvagnar eller liknande.
Vid fördelning av varvsplats prioriteras ett långvarigt medlemskap, boende inom Österåkers kommun samt att medlemmen innehar en båtplats i sjön inom Trälhavets Båtklubbs hamnar. De olika platserna på varvet rymmer olika storlekar på båtar. Av naturliga skäl tas det hänsyn till båtstorlek vid fördelning av varvsplatserna.

Med undantag för båtar uppställda på trailerparkeringen samt flerskrovsbåtar så ingår i varvsavgiften torrsättning respektive sjösättning på ordinarie torr- och sjösättningsdagar.
Eventuella torr- eller sjösättningar med klubbens Subliftvagnar utanför ordinarie dagar kan erbjudas efter förfrågan mot särskild avgift.

För att ge medlemmarna med båt på varvet möjlighet att boka in sjösättning på ordinarie sjösättningsdagar så ställer varvssektionen upp med funktionärer under 15 dagar.

Varvssektionen informerar inför sjösättningen 2023


Årets ordinarie bokningsbara dagar för sjösättningen startar i år söndagen 16 april 2023. Även i år kommer vi att ha sjösättning på torsdagar, lördagar och söndagar för att anpassa sjösättningstiderna efter medlemmarnas önskemål. Se schemat här.

Bokning av sjösättning

Bokning av sjösättning görs på klubbens hemsida, samtidigt som bokningen av klubbarbete sker. Boka i god tid så du får sjösätta när det passar dig.

Närvaroanmälan

Vid sjösättning på förmiddagen skall de som har anmält sig för klubbarbete, anmäla sig vid slipfickan kl 07.45 För eftermiddagspasset gäller anmälan vid slipfickan kl 12.15 De som ska jobba i ”Kafe Llivbåten” går direkt till klubbhuset kl 08.00 resp 12.00. De båtägare som skall sjösätta skall ”pricka av sig”vid slipfickan 08.00 respektive 12.30

Båthus

För de som har båten i båthus/båtskjul så skall dessa vara så pass nedmonterade innan sjösättningen så att subliften kommer åt den egna båten eller grannbåten utan svårighet. Av säkerhetsskäl måste medhjälparna kunna jobba säkert runt subliften och föraren ska kunna ha överblick över båten.

Alternativt medlemsarbete

Som alternativ till traditionellt klubbarbete vid sjösättning/torrsättning kommer andra alternativ att anslås på klubbens hemsida som kan väljas istället. Man kan som alternativ till att boka en halv dag på våren och en halvdag på hösten, välja ett heldags arbete på endera våren eller hösten ex.vis i våra uthamnar.

Övrig information

Övrig information kommer att anslås på klubbens hemsida. Fråga gärna oss funktionärer i gula hjälmar nere på varvsområdet om det är något ni undrar över eller om något är oklart. Vi finns där för Er under sjösättnings- och torrsättningsdagarna.

Vi ses på varvet!