Vårracet går av stapeln lördagen den 22 maj 2021, med en varierande bansträckning. Den är öppen för alla tävlande med SRS tabell, SRS och SRS-shorthand mätbrev. Seglingen är en distanskappsegling på cirka 16,5 distans med start och mål vid Österskärs ångbåtsbrygga.

Vårracet är en av tävlingarna som ingår i TBKs eget klubbmästarskap. Vi fortsätter i år med konceptet att skeppare kan bestämma sitt SRS/segelföring under pågående tävling, tider räknas ändå om efter målgång. Jaktstarten är därmed inte precis, dock ett trevligt sätt att starta på. För detaljerad information se nedanstående länkar.

Starttider presenteras senast klockan 08.10 på TBK hemsida under Kappsegling/aktuell segling och vidare på Facebook TBK Kappsegling. Vid frågor, hör av dig till: Mats 070-580 83 62, Johan 070-563 50 24, Joakim 070-793 11 39 eller Cecilia 070-833 72 92 så svarar vi gärna på dina frågor 🙂
Avgiften för Vårracet är 100 kr

OBS! Har man anmält sig till seglingen och av något skäl inte kommer att starta så skall man så snart som möjligt meddela Kappseglingsledningen. Detta för att ledning och övriga seglare skall veta vilka som verkligen kommer till start.

Väl mött!

Anmäl dig här!

Dokument:

Seglingsföreskrifter

Banbeskrivning

Startlista (2020-05-16)

Resultat 2020

Tidigare resultat:

Resultat 2019

Resultat 2018

Resultat 2017

Resultat 2016  

GENERELLA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR ALL VERKSAMHET FRÅN SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET:

Alla genomgångar, samlingar, anmälan mm. skall ske utomhus. Håll avstånd, undvik folksamlingar och närkontakt mellan deltagare.

Deltagarna byter om hemma och tar med sig egen matsäck. Klubbens omklädningsrum skall om möjligt stängas och toaletter användas med försiktighet.

Ge möjlighet till god handhygien och var noga med att upprätthålla en hög hygiennivå på toaletterna.

Se över deltagar-/funktionärslistan och gör en bedömning om några tillhör riskgrupperna enligt Folkhälsomyndigheterna. Vi avråder denna målgrupp från att delta.

Vid minsta tecken på förkylning, feber eller allmänna sjukdomssymtom skall man som seglare eller ledare avstå från att deltaga.