Trälhavets Båtklubb har många bryggor att hålla efter.
För att underhålla/förebygga och åtgärda akuta problem har ett antal hamnförmän utsetts. Vilket inte betyder att de har som uppgift att lösa alla problem. Övriga båtägare uppmanas att fixa med det de kan.

Hamnförmän

Runö hamn: Daniel Ehrling, Håkan Dernell, Ulf Bäckstedt, Pontus Thunstedt, Leif Thörnblom, Mikael Djulstedt
Tuna södra: Tommy Tegge, Per Fredriksson
Seglarskolans brygganläggning vid Sätterfjärden, Jollecenter & Sättra norra: Markus Björk, Mats Andersson
Lindholmsviken, Kappseglingscenter: Magnus Moberg