Ansökan om medlemskap i Trälhavets båtklubb (TBK)

Innan  ansökan om medlemsskap görs bör följande läsas:

Föreningens stadgar (öppnas i nytt fönster)
Personuppgiftshantering (öppnas i nytt fönster)
Hamnordning (öppnas i nytt fönster)
Varvsordning (öppnas i nytt fönster)
Bevakingsordning (öppnas i nytt fönster)

Det är många som söker båtplats, sommar- och /eller vinterplats, i TBK. Förutsättningen för att kunna ställa sig i kö är att man är medlem i klubben. Under kötiden ska medlemsavgift betalas och i tillägg till det även inträdesavgiften. Från och med 2022 tillkommer även en köavgift om 150 kr

Att söka medlemskap i båtklubben innebär mer än att få möjlighet att söka båtplats. Du söker dig till en gemenskap och klubben är beroende av medlemmarnas solidariska insatser för att möjliggöra ett bra och trevligt båtliv utan alltför stora kostnader. Medlemmar ska medverka till bevakning av klubbkamraters båtar, ställa upp och hjälpa till vid sjösättningar och upptagningar samt övriga sysslor som behövs för att hålla klubbens anläggningar i skick.

Nedan finns ett webbformulär för ansökning av medlemsskap: