Avgifter 2023

Medlemsavgifter

Inträde (gäller ej junior & familj) 2000 kr

Seniormedlem 900 kr

Juniormedlem 100 kr (tom 25 år)

Familjemedlem 100 kr

Veteran 300 kr (66 år och äldre samt medlem minst 6 år, ingen båtplats i TBK)

Varvavgifter

Köavgift varvsplatskön 150 kr

Investeringsavgift 1000 kr

Fast avgift Inklusive torr- och sjösättning på ordinarie dag 950 kr

Vinterplats 15 september – Midsommar 100 kr/m2

Sommarplats Midsommar – 14 september
År 1 och 2  2000 kr
År 3 och 4  4000 kr
År 5 och 6  8000 kr
År 7 och 8 16000 kr
osv.

Torrsättning/Sjösättning utanför ordinarie tid 1000 kr

Båtlyft för inspektion/reparation/tvätt. Båten hängande kvar i Subliften 500 kr

Enbart mastförvaring (Ingår i fasta avgiften) 400 kr

Bevakningsavgift (Avser investeringar och utrustning) 235 kr

Återbud av varvsplats Senast i augusti, återbetalning 100% minus 200 kr
Återbud av varvsplats Under september, återbetalning 50%
Återbud av varvsplats Oktober eller senare Ingen återbetalning.

Hamnavgifter

Köavgift hamnplatskön 150 kr

Investeringsavgift 1000 kr

Fast avgift 950 kr

Båtplatsavgift (Avser båtplatsens bredd) 8 kr/cm

Flerskrovsplats 3000 kr

Bevakningsavgift (Avser investeringar och utrustning) 140 kr

Återbud av hamnplats Senast i april, återbetalning 100% minus 200 kr
Återbud av hamnplats Under maj, återbetalning 50%
Återbud av hamnplats juni eller senare Ingen återbetalning

Trailerplats

Fast avgift (1 september till 31 augusti följande år) 950 kr

Trailerplatsavgift (1 september till 31 augusti följande år) 2000 kr

Bevakningsavgift (Avser investeringar och utrustning) 375 kr

Övriga avgifter

Utebli från klubbarbete 1500 kr

Utebli från vaktpass 3000 kr

Betalningspåminnelse 200 kr

Miljöavgift vid överträdelse av miljöreglerna – kostnad för sanering och övriga kostnader +10%, minimum 5000 kr