Säkerhet – agerande på sjön

Säkerhetsorganisationen på sjön skall verka enligt devisen: FÖRST UT, SIST IN

 • Undsätt alltid människor först och därefter utrustning och båtar.
 • En följe/säkerhetsbåt bör omedelbart gå fram till en kapsejsad eller havererad båt men skall inte aktivt ingripa förrän bistånd begärs av haveristen eller då det av den på platsen säkerhetsansvarige bedöms som absolut nödvändigt.
 • Säkerhetsbåtarna ska kunna ge assistans till alla nödställda personer inom fem minuter. Tidsgränsen avser inte bärgning av båtar.
 • En person i vatten ska som regel anses vara i fara. Det är en skyldighet för varje deltagare och funktionär att vid behov undsätta en person i fara.
 • Vid ett antagande att hjälp kan vara aktuell kontrollera först om båtens besättning önskar hjälp.
 • När hjälp påkallas närma dig den nödställde från lovart.
 • Närma dig med stäven så att propellern inte utgör ett riskmoment.
 • Viktigt: Om personer i vattnet hamnar i närheten av propellern, stäng av motorn omedelbart.
 • När en båt ska undsättas bör den undsättande båten närma sig från lovart För att undvika/minska risken att kringflytande materiel kommer in i propellern.
 • När en båt ska bogseras bör det alltid finnas någon ombord på den bogserade båten.  Använd lång bogsertamp. På jollar saknas ofta lämpliga knapar och då kan bogsertampen fästas runt masten. Bogsera med låg/måttlig fart, undvik ryck och håll uppsikt.
 • Banläggarbåt är uppsamlingsplast när det blir många som har ramlat i vatten.
 • Säkerhetsbåt får ej lämna avdelat område annat än på order härom av säkerhetschefen.
 • Allmän fara: Om seglingsledaren bedömer den rådande situationen som farlig så Informeras säkerhetsbåtarna via säkerhetsnätet. Exempel på åtgärder; Seglingen avbruten, segla i land och vänta på vidare besked. Bogsera skyndsamt i land båtarna. Kör i land seglarna och båtarna bärgas senare. Seglingsledaren ansvarar för kontroll av deltagarlista så att båtar i land stämmer med De startande båtarna. Säkerhetsbåtarna stannar inom avdelat område i väntan på Klartecken från säkerhetschefen.

SÄKERHETSINSTRUKTION

TBK Ungdomsverksamhet

OBS! Denna rutin finns inplastad och förvaras i tränarväskan tillsammans med första hjälpen-utrustning

Rutiner vid olycksfall

Vid behov, påbörja hjärt-lungräddning och larma SOS 112.

FÖRSTA HJÄLPEN vid större skador/olyckor:

Lägesbedömning  Undersök först personens medvetande, andning och puls för att ta reda på tillståndet och avgöra hur du på bästa sätt kan hjälpa till. 
 Andning  Kontrollera att luftvägarna är fria. Om den skadade inte andas, påbörja mun-mot-munmetoden.
 Blödning  Stor blödning – högläge samt fingertryck (håll ihop såret).Sätt på förband.Fortsatt blödning – sätt tryckförband.Mindre blödning – tvätta runt såret med tvål och vatten. Tvätta rent det ytliga såret. Lägg på förband med glatt yta för att det inte skall fastna i såret. Sätt på plåster på mindre sår.
 Brännskador  Skölj omedelbart med vatten.Håll den skadade kroppsdelen i kallt vatten minst 15 min.Lägg på torrt förband.Låt eventuella blåsor vara.Kontakta läkare vid stora (större än en handflata) eller djupa skador.
 Chock  Förebygg chock – vila, varsamhet.Förhindra avkylning.Stanna hos den skadade.
 Larma  Ring 112.Svara på SOS-operatörens frågor:• VAR är du adress?(Jollecenter i Österskär – Sätterfjärden: Vändvägen 10Lindholmsviken: Sleipnervägen )• Vilket telefonnummer ringer du ifrån?• VAD har skett?• VEM/VILKA/HUR MÅNGA är i fara eller saknas?