Information om personuppgiftsbehandling för Trälhavets Båtklubbs medlemmar

Trälhavets Båtklubb behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Trälhavets Båtklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Trälhavets Båtklubb genom att kontakta oss på kansliet@tralhavetsbk.se Medlemskapet i Trälhavets Båtklubb är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Trälhavets Båtklubb behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Trälhavets Båtklubb är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Trälhavets Båtklubb har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Trälhavets Båtklubb ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Trälhavets Båtklubbs IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som Trälhavets Båtklubb samarbetar med för nödvändig behandling för Trälhavets Båtklubbs räkning.

Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontaktuppgifter delas med partnerorganisationer som Södra Roslagens Båtförbund och Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. 

Lagringstiden

Trälhavets Båtklubb behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. 

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till kansliet@tralhavetsbk.se Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Trälhavets Båtklubbs styrelse
24 maj 2018