Vi har tillsammans gjort två av våra uthamnar väldigt fina till säsongsstarten. Nu är det vår egna ö Örsholmen som skall bli lika fin som de andra hamnarna.

Detta ska vi göra på lördag: rengöring samt oljning av bryggor (ej olja), bord/sittplatser, bastu, taket på dansbanan, montera fjädrar på bryggan, kratta/räfsa stränder och stigar, rengöring av roddbåt, klyva ved och hämta vedkubbar, slyröjning, byta toakärl, måla toaletter, byta kanalfläkt för ventilation av toakomposten i stugan.

Vore toppen om ni kan ta med slyröjningsutrusning typ sekatör, såg, handskar mm. Vi tänder grillen ca 12.00-13.00 och grillar korv och äter tillsammans.

Vi ses på köksbryggan på morgonen.

Välkommen!

Ove och Krister