Glädjande besked till bastuälskande TBK medlemmar. Den nya bastuugnen som beställts som ersättning för den tidigare kaminen som rykte in har levererats av tillverkaren på utsatt tid. Bastuugnen levererades på pall till klubbhuset den 5 september och redan den 6 september 2023 tog Leif Thörnblom och Håkan Kring tag i installationen i bastun på Örsholmen. Bildbevis finns för att bastun redan har återinvigts.