Nästa år fyller TBK 65 år

Klubben har tagit fram ett jubileumsklistermärke som distribueras till alla medlemmar tillsammans med medlemsavgiftsfakturan som kommer inom kort. Du som får din faktura via e-post får hämta märket på kansliet. Välkommen in!

Slipfickan stängd

Med start 28 november 2022, vecka 48 och halva 49 kommer Österåkers kommun att utföra markarbeten runt sjösättningsrampen vid Runöhamn.Området kommer av den anledningen att vara avstängt.Ingen tillgång till rampen under tiden.

Möteshandlingar Höstmöte 2022

Här finner du möteshandlingarna till Höstmötet. Klicka på den blå länken. Handlingarna finns också att hämta i klubbhuset. De ligger på båten i köket. Varmt välkommen!

Kallelse till Höstmöte 2022

Medlemmar i Trälhavets Båtklubb kallas till höstmöte 2022. Onsdag 16 november klockan 19.00Plats; Klubbhuset Båthamnsvägen 18. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Godkännande av fullmakter. Fastställande av dagordning. Val av ordförande samt sekreterare…

Varning för stöldliga

2022-10-07 varnar Trygghetssamordnaren samt Polisen om att en båtrelaterad stöldliga är aktiv i norra Stockholmsområdet.Båtar som ligger kvar i vattnet, utombordare, utrustning och annat som tjuven lätt kan få med sig är extra utsatt. Tidigare…

El på varvet

Med tanke på omvärldsläget så inför vi ytterligare begränsningar för användandet av el på varvet. Från 221201 till 230310 så är det endast tillåtet att ha ansluten el över natt för att underhållsladda batterier. Då…