TBKs Hamnar

Hamnsektionen förfogar över 670 st platser i Runö Hamn, Tuna Södra och Sättraviken. Samtliga platser är belagda och väntetid på en hamnplats är tyvärr lång, från 2-7 år beroende på båtens storlek. Stora breda segelbåtar ger väntetider på upp till 7 år. För mindre båtar blir väntetiden kortare. Platserna fördelas i medlemsordning och kansliet kan ge information om aktuell väntetid för just Din båt.

Klubben beklagar de långa väntetiderna och arbetar ständigt i i samverkan med kommunen för att öka antalet platser.

Hamnsektionen ansvarar under styrelsen för underhåll av bryggor med hamnplatser. Vidare har hamnsektionen ansvar för underhåll av klubbens uthamnar på Ingmarsö, Kålö och Örsholmen. Eftersom TBK är en båtklubb och inte en marina så utförs stora delar av underhållet av klubbens medlemmar under ledning av bryggvärdar och intendenter. Medlemmarnas insatser benämns klubbarbete och innebär att varje medlem, som har hamnplats eller varvsplats, har skyldighet att ställa upp en dag per år på kallelse från kansliet. Man har möjlighet att sätta annan medlem i sitt ställe eller betala för att klubben ska kunna hyra motsvarande arbetskraft.

För att skapa god stämning, god ordning och hög säkerhet i våra hamnar finns en Hamnordning som alla medlemmar är skyldiga att hålla sig informerade om.