Kålö Höstkapp går av stapeln den 25-26 september 2021. Tävlingen är öppen för alla tävlande med SRS tabell, SRS och SRS-shorthand mätbrev. Seglingen är en distanskappsegling på cirka 22 distans med start lördag vid Österskärs ångbåtsbrygga och mål vid inloppet till Kålö och hem på söndagen.

Kålö Höstkapp är en av tävlingarna som ingår i TBKs eget klubbmästarskap. Men vi ser gärna att medlemmar ifrån andra närliggande klubbar anmäler sig. 

Skeppare bestämmer under pågående tävling om man vill segla med eller utan undanvindssegel. I rorsmansförklaringen anger skepparen vilket SRS-tal som ska användas för beräkning av sluttiden för respektive deltävling. Alla tider räknas om så jaktstarten är därmed inte precis men ett trevligt sätt att starta på.

Nytt för i år är att vi på söndagen seglar en annan bana på tillbaka vägen från Kålö. Se banbeskrivning för mer information!

Starttider presenteras senast kl: 08.10 på TBK hemsida under Kappsegling och aktuell segling och vidare på Facebook TBK Kappsegling. Det är alltså inte något skepparmöte på plats i Klubbhuset. Vi frågor, hör av dig till Mats 070-580 83 62 eller Johan 070-563 50 24,  Joakim 070-793 11 39 eller Cecilia 070-833 72 92, så svarar vi gärna på dina frågor 🙂

Vi vill vara tydliga med att skeppare måste ta del av Svenska seglarförbundets “Corona” information på https://www.svensksegling.se/svenskaseglarforbundet/Infoomcoronasituationen/. Där framgår det vad som förväntas av skeppare för att begränsa smittspridningen av Covid-19.

Avgiften för Kålö Höstkapp är 200 kr  

Även båtar utanför Trälhavets båtklubb är mycket välkomna. Väl mött!

Anmäl dig här

Not.
Har man anmält sig till en segling och av något skäl inte kommer att starta så skall man så snart som möjligt meddela Kappseglingsledningen. Detta för att ledning och övriga seglare skall ha bättre grepp om vilka som verkligen kommer till start.

Uppdatering 2020-09-18

Några justeringar inför kappseglingen.

1. Påminner om endast digital rorsmansförklaring.

2. Senast målgångstid är justerad till 18:00.

3. Då det är lite luriga prognoser för lördagen så gäller det att samtliga tar sin tid vid rapportpunkten även om första båt passerat innan 15:00. Om det visar sig att ingen båt kommer i mål före 18:00 så gäller rapporttiden som målgångstid.

Dokument:

Seglingsföreskrifter

Banbeskrivning (ny 2020)

Startlista 2020-09-20 (söndag)

Preliminärt resultat 2020

Tidigare resultat:

Resultat 2019

Resultat 2018 

Resultat 2017 

Resultat 2016