Uthamnarna sköts, underhålls, bekostas samt vidareutvecklas av medlemmarna i Trälhavets Båtklubb.

Uthamnarna utgör rekreations- och samlingsplatser för TBK´s medlemmar. Gästande båt är välkommen tillsammans med medlem och då med akterförtöjning på medlemmens båt.

På Örsholmen och Kålö är hamnavgiften borttagen då gästande båt endast kan akterförtöja på medlems båt. På Örsholmen och Kålö finns bastu, klicka här för att se basturegler, samt stuga att hyra för TBK medlemmar. Klicka här för att boka stugorna.

På Lilla Kastet (Ingmarsö) är alla gäster välkomna oavsett om du är klubbmedlem eller inte.

I alla våra uthamnar är det endast stävförtöjning som är tillåten.

Vår hamn på Örsholmen är populär pga avståndet till hemmahamnen och kan snabbt bli full. Bryggorna på Ingmarsö håller inte för annat än stävförtöjning och Kålös brygga är för liten och inte lämplig för förtöjning med bredsida. Kålö har en liten brygga i anslutning till stugan och den är reserverad till de som hyr stugan. Observera att djupet vid bryggan är ringa och att bryggan inte är förankrad som en riktig brygga och därmed inte klarar stora båtar.

Klicka här för mer information om TBK´s uthamn Örsholmen

Klicka här för mer information om TBK´s uthamn Kålö

Klicka här för mer information om TBK´s uthamn Lilla Kastet