Temakväll vårrustning var vid Kanalens pressläggning planerad till 21/3 men är nu flyttad till 3/4 kl 19.30-21.00. Temakvällen handlar om att göra båten sjösäker och klar inför säsongen. Vi byter erfarenheter kring tvätt, polering och vaxning, bottenmålning, genomgång och provstart av motor, kontroll av säkerhet som gasol, genomföringar och brandskydd, kontroll av löpande rigg och påmastning. Temakvällen är kostnadsfri men vi vill gärna veta om du kommer så vi köper rätt antal bullar. O.s.a 2/4 till kansliet@tralhavetsbk.se