Viktigt!

Klicka här för att boka bevakning.

Försäkra dig om att du får den tid du vill ha genom att boka senast 15/2. Veckor som ej fylls genom anmälan från medlemmar kompletteras kontinuerligt genom uttag genom bevakningssektionens försorg. Om du har anmäld e-postadress kommer bekräftelse på bokningen senast dagen efter anmälan eller första helgfria dag efter anmälan. Senast tre veckor före aktuell bevakningstidpunkt får du anvisningar och tidpunkter för bevakningens genomförande.

Vid förhinder gäller:

Om du, då förhinder uppstår, ännu inte fått meddelande om bevakningens genomförande, skall ändring ske genom att du kontaktar bevakningssektionen, i övriga fall svarar du själv för att ersättare utses. Mer information om detta finns på det utsända meddelandet.

Bevakningspliktiga är medlemmar med båt vid TBK varv och/eller bryggor, med minst en bevakningsnatt per år.

Enligt årsmötesbeslut 2012 är boten för uteblivande från bevakning 3.000 kronor.

Bevakningssektionen
Christer Schön