TBK Höstmöte

Av tbkadmin

Kallelse 13 november 2019  19.00 Plats: Klubbhuset, Båthamnsvägen 18 Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år har rösträtt på mötena. Rösträtten är personlig, dock får röstberättigad medlem utöva rösträtten för högst en annan röstberättigad medlem om skriftlig fullmakt inges till mötenas ordförande. Medlem, som…