2022-10-07 varnar Trygghetssamordnaren samt Polisen om att en båtrelaterad stöldliga är aktiv i norra Stockholmsområdet.
Båtar som ligger kvar i vattnet, utombordare, utrustning och annat som tjuven lätt kan få med sig är extra utsatt. Tidigare erfarenheter är att tjuvar gärna rekognoserar innan själva stölden, så viss uppmärksamhet mot avvikande beteende bland folk som rör sig i närheten av båtarna kan vara på sin plats. Ett bilnummer är bra att ha.