Med tanke på omvärldsläget så inför vi ytterligare begränsningar för användandet av el på varvet. Från 221201 till 230310 så är det endast tillåtet att ha ansluten el över natt för att underhållsladda batterier. Då gäller max 1 dygn och sladden måste vara märkt med datum. Under denna period är det alltså inte tillåtet att värma båten för olika underhållsarbeten eller använda annan utrustning som drar mycket el.