Uthamnsdag på Örsholmen 1/6

Av ML

Vi har tillsammans gjort två av våra uthamnar väldigt fina till säsongsstarten. Nu är det vår egna ö Örsholmen som skall bli lika fin som de andra hamnarna. Detta ska vi göra på lördag: rengöring samt oljning av bryggor (ej olja), bord/sittplatser, bastu, taket på dansbanan, montera fjädrar på bryggan, kratta/räfsa stränder och stigar, rengöring…

Dammbindningsmedel på varvet

Av ML

Fredagen 12/4 kommer vi att sprida dammbindningsmedlet Dustex på varvsområdet med lastbil. Vi önskar att du inte kör in och parkerar på varvet denna dag. Stor risk finns att bilen blir smutsig.

Kranvatten på varvet

Av Gunnar tbk

Kvällstidningarna skriver ”Chockvärme i påsk”Nu ska man inte tro på allt som påstås men TBK har ändå valt att sätta på vattnet till kranarna på varvet från den 26 mars24. Finns det inget vatten i kranen närmast dig beror det på ispropp i vattenledningen.Det sistnämnda löser inte TBK kansli utan måste få hjälp av naturen.

Temakväll vårrustning byter datum

Av ML

Temakväll vårrustning var vid Kanalens pressläggning planerad till 21/3 men är nu flyttad till 3/4 kl 19.30-21.00. Temakvällen handlar om att göra båten sjösäker och klar inför säsongen. Vi byter erfarenheter kring tvätt, polering och vaxning, bottenmålning, genomgång och provstart av motor, kontroll av säkerhet som gasol, genomföringar och brandskydd, kontroll av löpande rigg och…

Fel i datumfältet vid bokningar

Av ML

Vi har just nu ett fel med datumfältet i formuläret för att boka sjösättning. Felet finns också i formuläret för att byta redan bokad tid. Supportfirman är kontaktad och kommer att åtgärda felet så snart som möjligt. Innan det är åtgärdat går det inte att göra sjösättningsbokningar.

Kallelse till Årsmöte

Av Gunnar tbk

Årsmötet i Trälhavets Båtklubb äger rum onsdagen den 13 mars 2024 klockan 19.00Platsen är klubbhuset på Båthamnsvägen 18 Dagordning1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.2. Godkännande av fullmakter.3. Fastställande av dagordning.4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare.6. Styrelsens verksamhetsberättelse…