Hur hanterar TBKs kansli sitt arbete i dessa Coronatider.

Det är styrelsen i TBK som fattar de övergripande besluten i klubben och har arbetsgivaransvaret för de anställda på kansliet.
För att skydda medlemmar och personal så har tillgängligheten till köket och samlingsytorna i klubbhuset begränsats. Personalen får fortsatt använda köket.
Kansliet bemannas av två anställda och vi har kontoret inrymt i klubbhuset. För att kansliets verksamhet ska kunna fortgå på ett effektivt och hälsomedvetet sätt så anpassar vi oss till både styrelsens och Folkhälsomyndighetens direktiv.
Det innebär att vi sköter jobbet antingen från kontoret eller hemifrån om vi känner oss det minsta sjuka. Pollensäsongen kommer med hosta och snuva vilket inte är samma sak som Coronasmitta, men bättre att vara försiktig nu, med omtanke om alla.
Känner sig medlemmen helt frisk så tar vi emot besök på kansliet. Via telefon och e-post kan alla få kontakt med oss, oavsett om medlemmen är sjuk eller sitter i karantän..
Kansliet hade börjat med att ha kvällsöppet på tisdagar som brukligt är under säsongen. Men, besöksfrekvensen är nu lika med noll så vi återgår tills vidare med att stänga klockan 17.

Hälsningar Gunnar och Marie-Louise