Det är nu möjligt för medlemmar i TBK som tilldelats båtuppställningsplats vinter 2020/21 att boka torrsättning via hemsidan. Ett klubbarbete som medhjälpare på varvet alternativt i vårt kafé ska göras i samband med bokningen.
För de medlemmar som befinner sig i den så kallade riskgruppen erbjuder TBK, liksom i våras, en separat båtupptagning på måndagar, tisdagar och fredagar under september och oktober månad, detta utan extra kostnad. Kravet på klubbarbete i samband med denna specialupptagning utgår.
Bokning av detta sker genom kontakt med kansliet.
Om någon utanför riskgruppen önskar en separat båtupptagning gäller den av årsmötet beslutade taxan.