Kallelse till Årsmöte

Av Gunnar tbk

Årsmötet i Trälhavets Båtklubb äger rum onsdagen den 13 mars 2024 klockan 19.00Platsen är klubbhuset på Båthamnsvägen 18 Dagordning1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.2. Godkännande av fullmakter.3. Fastställande av dagordning.4. Val av…

Seglarläger 2024

Av ML

Anmälan till 2024 års sommarläger och jolleträning öppnar på morgonen 9 januari 2024. Varmt välkommen med en anmälan.

Elkurs för fritidsbåtar

Av ML

20-21 januari har TBK en tvådagarskurs i el. Du kommer får en grund i hur el, elektronik och nätverk fungerar ombord på en fritidsbåt samt hur du själv felsöker, förbättrar och installerar ny utrustning. Kursen…

Höstmöteshandlingar 29 nov 2023

Av Gunnar tbk

Höstmöteshandlingarna i PDF-format Viktigt att vi får många deltagande medlemmar. Kom på mötet och var med och påverka.29 november 19.00, plats TBK Klubbhus, Båthamnsvägen 18

Kallelse till Höstmöte

Av Gunnar tbk

Trälhavets Båtklubb kallar medlemmarna till höstmöte den 29 november 2023 klockan 19.00. Platsen är klubbhuset på Båthamnsvägen 18. Vid Höstmötet, som skall genomföras under november månad, skall följande ärenden behandlas: