Är din båt från 1995 eller äldre?
Vet du om du har förekomster av tenn, bly, zink eller koppar på skrovet.
Trälhavets Båtklubb erbjuder nu ett tillfälle att XRF-mäta halterna av biocider till det reducerade priset av 300 kronor per båt (normalpriset är 1000 – 1500 kr)!
Vill du testa din båt så maila ditt medlemsnummer, mobilnummer och båttyp till XRF@tralhavetsbk.se senast 12 april 2023.

Testet genomförs av företaget ”HappyBoat” under perioden 19-21 april 2023 och testresultatet kommer att kopplas mot ett test-id som TBK ger deltagande båtar. Du behöver inte medverka vid testtillfället.
Efter testet kan du även köpa ett protokoll, som ju kan vara till nytta vid eventuell försäljning av båten.