Vi arbetar oförtrutet vidare med vårt miljöarbete för att TBK ska var en trevlig och säker plats att vara på.

Ett steg är att vi nu vill att din varvsplats ska vara städad innan vi sjösätter din båt. Med städad menar vi att det inte skall finnas kvar förvaringskärl med miljöfarliga ämnen som t.ex. glykol, oljor och färger. För er som brukar ”dutta” på lite färg under kölen så rekommenderar vi en plastpåse så att du kan ta med dig burk och pensel när vi går iväg med båten. Det ska inte heller ligga löst skräp som kan blåsa runt på vårt område.

Som ni alla vet så har vi en miljöstation samt en sopcontainer vid utfartsgrinden där ni kan sortera, lämna avfall och överblivna kemikalier.

Vi vill vidare att eventuellt kvarlämnad pallning/täckning ligger i ordning, virke i högar samt att presenningar är ihopvikta.

Det är ju en del av er som använder gamla 4-5 litersdunkar med vätska i för att tynga ner era presenningar. Där vill vi att ni hittar ett alternativ till dessa dunkar. Plasten i dess bryts ner av UV-ljus och det innebär att vi får plastskräp som sprids över varvsytan, dessutom får vi ett utsläpp av icke önskvärd vätska på vårt område då dessa dunkar oftast innehåller någon antifrost-vätska. När de gått sönder så får man väl även säga att de tappat sin funktion och vinden får då fri tillgång till presenningen med andra problem som följd.

Vi hoppas på ert samarbete för allas vår trevnad.