Redan i början på mars kom första frågorna om när vi släpper på vattnet i kranarna på varvet.
Det finns inget beslutat datum för detta utan det har med omständigheterna att göra. När går tjälen ur marken och när säger väderprognosen att risken för många minusgrader är så liten att vi vågar riskera frostsprängda vattenkranar. Det ser i nuläget ut som om det tidigast blir vattenpåsläpp någon vecka in i april.