Ibland får vi höra att det ligger gamla uppgifter kvar under rubriken Kansliet informerar
Kansliet kan lägga ut tre artiklar och den fjärde artikeln puttar bort den äldsta. Om det är nyhetstorka så blir gamla artiklar liggande kvar i väntan på att puttas bort av nytt material.