Har du en ren båtbotten men har inte XRF-mätt eller på annat sätt skaffat dokumentation på att båten är fri från förbjuden bottenfärg, läs TBT.
Möjligheten finns att göra ett eget intygande på heder och samvete via Intygsmall-Ren-batbotten.pdf (batunionen.se) som du sedan skickar in till kansliet. Med ett korrekt fyllt intyg och om du tilldelas en plats på varvet så kommer TBK kräva en XRF-mätning eller motsvarande för att förnya platsen inför nästkommande säsong.