Vill du som medlem i Trälhavets Båtklubb skriva en motion till årsmötet?
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet
§23, punkt 12 i stadgarna.
”Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av
sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet.”

Motionen kan skickas direkt till styrelsen@tralhavetsbk.se alternativt till kansliet@tralhavetsbk.se