Måndag 9/5 kl 19.30-21.00 i TBK klubbhus har Utbildningssektionen en kväll för intresserade som vill byta erfarenheter kring vårrustning.

Vi går igenom förberedelse inför sjösättningen. Från avtäckning tills båten är klar att sjösättas.

Tvätt och polering av fribord, bottenmålning, genomgång och uppstart av motor, kontroll av säkerhet som gasolanslutning och genomföringar mm, förberedelser inför påmastning, underhåll av masten, kontroll av löpande rigg.

Föredragshållare: Olof Karlsson

Temakvällen är gratis men det är obligatorisk anmälan till kansliet@tralhavetsbk.se senast 6/5

Varmt välkommen!

Utbildningssektionen