Trälhavets Båtklubb gick ut med ett subventionerat erbjudande om XRF-mätning till medlemmarna med båt på varvet som är tillverkade innan 1995. 19 april 2023 kontrollmättes 84 båtar. Eventuell förekomst av främst TBT (rester från tennfärg) samt koppar, bly och zink kommer att redovisas.
Resultatet kommer att skickas från företaget som utförde mätningarna till TBK kansli och klubben kommer att delge respektive båtägare sin egen båts resultat. Ett färdigt resultat kommer inte att kunna redovisas tidigast under vecka 18/2023.