Trälhavets Båtklubb använder Svenska Båtunionens datasystem för administration av medlemsregister och bokningar. Nu uppdaterar SBU till en ännu bättre version och under tiden som uppdateringen pågår så stängs datasystemet ner under tiden 17 februari till som längst 3 mars 2022.
Det innebär att TBK inte kan hantera t.ex sjösättningsbokningar, bokning av medlemsbevakning, tilldelning av båtplatser osv. under denna period.
Bokningsanmälningar som sker under perioden, via klubbens hemsida, kommer till kansliet och säkerhetssektionen men vi måste vänta med att lägga in uppgifterna och följaktligen kommer ingen bekräftelse tillbaka till medlemmen innan nya versionen av datasystemet är på plats.
Om möjligt vill vi att medlemmarna skickar in sina bokningar för sjösättningar och vaktpass så vi har dessa i tid innan datasystemet stängs ner, alternativt väntar tills i början på mars 2022.

Nu är det bara tre månader till första sjösättning och dessförinnan har vi årsmötet.
Hälsningar Trälhavets Båtklubb
Gunnar och Marie-Louise på kansliet