Årsmöte i Trälhavets Båtklubb kommer att ske digitalt den 24 mars 2021.
Motioner till årsmötet skall enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet. Det vill säga 22 februari 2021.
Motioner kan skickas digitalt till kansliet@tralhavetsbk.se