Styrelsen har den 16 augusti 2021 fattat beslut om att lätta på restriktionerna över max antal personer samtidigt i klubbhuset.
Klubben tillåter nu 50 personer att vistas samtidigt i klubbhuset. Fortsatt gäller det att visa hänsyn och att inte komma in i huset om du känner av sjukdomssymptom som kan härledas till Covid-19.