Länsstyrelsen i Stockholm har den 23 juli 2021 infört skärpt eldningsförbud i länet. Det innebär att all form av eldning med fasta bränslen nu är förbjudet. Med fasta bränslen innefattas ved och grillkol inklusive engångsgrillar.
Trälhavets Båtklubbs bastu på Örsholmen samt Kålö är därmed avstängda på grund av risken för gnistspridning. Detta förbud gäller tills vidare.
Information kommer att publiceras på TBK hemsida när det åter blir tillåtet att använda våra bastuanläggningar.